Gävle: 026-60 04 32 * gavle@jbggruppen.se
Stockholm: 08-511 76 525 * info@jbggruppen.se

Tjänster

JBG har flera licenser och tjänster så om ni som företag utökar med anställda eller av annan anledning behöver en arbetsmiljöplan så går de att fixa med oss. Om ert företag behöver en extra bil någon månad men ni vill inte köpa en så hyr en av oss. Om ni ska bygga om och behöver någon med brandskyddsutildning så kom till oss.

Vi på JBG vill att ni använder oss för att växa och utvecklas.Behöver Ni en Jämnställdhetsplan kom till oss.
För mer information tryck Här

Alla företag som har anställda behöver en Arbetsmiljöplan. Vi hjälper Er.
För mer information klicka Här

Alla företag behöver en GDPR. Vi hjälper Er med den.
För mer information tryck Här

D
essa 3 bilder är tagen av Joakim Stiwenius

  • Bilhyrning även tillåtelse att låta andra hyra ut. För mer information tryck här
  • Bas p/bas u byggarbetsmiljösamordnare (arbetsmiljöplan för en arbetsplats, rätt att upprätta en arbetsmiljöplan på företag) För mer information tryck här
  • Ata utmätningsansvarig nivå 3 (rätten att stänga av och markera för vägarbeten) För mer information tryck här
  • Ta plan trafikarbetsplan (rita plan för hur avstängning och markering ska se ut) För mer information tryck här
  • Heta arbeten (brandskyddsutbildning, kunskap om rätt material på rätt ställe för att undvika bränder på byggen) För mer information tryck här
Bilden är tagen av Joakim Stiwenius