Gävle: 026-60 04 32 * gavle@jbggruppen.se
Stockholm: 08-511 76 525 * info@jbggruppen.se

El-installation

JBG Elservice är ett akturiserad företag av elsäkerhetsverket.
https://www.elsakerhetsverket.se/

JBG-Elservice avdelningschef är Björn och verksamheten utgår från huvudkontoret i Sollentuna.
Alla elektriker som går via EA anställning inom JBG administreras inom JBG elservice.
De tillsammans täcker en stor del av Storstockholm geografiskt.
Elektrikerna har sin verksamhet i hela Stockholms området, och har återkommande flertal stora kunder.
Kunderna är privatkunder, bostadsrätts föreningar, större och mindre företag ex. MR Entrepenad, Träningsspecialisten, Comfortbutiken, Mod;group, Byggproffset Norrort, Ice Pool när det gäller takvärmeanläggningar, mfl.

Som ägare eller nyttjare av en fastighet är DU ansvarig för att elinstallationerna är korrekt utförda.

Ansvaret för lokalens elsäkerhet har elinstallationens innehavare och delas mellan fastighetsägaren och den som hyr lokalen enligt följande:

  • Fastighetsägaren har ansvaret för att lokalens fasta elinstallation är i ett sådant skick att de som vistas där inte utsätts för fara.
  • Den som använder lokalen (ägare eller hyresgäst) är ansvarig för att löpande se till att elutrustning och synliga delar av den fasta elinstallationen är säker. Användaren kan i vissa fall ha ansvar för noggranna kontroller av elinstallationen, vilket ska framgå av hyresavtalet.
Bilden är tagen av Joakim Stiwenius

Vi sätter alltid kunden i centrum på ett professionellt sätt. Elinstallatörer har inom JBG-El allmänbehörighet inom el upp till 1000V och JBG El har även ansvarsförsäkring.

Till privatpersoner åtar vi oss även arbeten som avser skattemässiga rotavdrag.

JBG EL erbjuder bla. följande elinstallationer:

  • Elinstallationer i ex. kontor, villor, restauranger, verkstäder, offentliga byggnader
  • Tillfällig El på bygg och marknadsplatser
  • Reparationer av befintligt elnät
  • Elinstallationer i samband med nyproduktion och ROT projekt
  • Takvärme anläggningar
  • Felsökning
  • Serviceavtal
Bilden är tagen av Joakim Stiwenius

Anlita alltid behörig elinstallatör. Enligt nya El lagen: http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/lag-och-ratt/den-nya-elsakerhetslagen/
Måste El företag från sommaren 2018 vara sertifierad för att få utföra installationer, vilket JBG EL givetvis redan har blivit, detta kan givetvis intygas med tillstånd.

Behöver Du/Ni hjälp med elinstallationer, tveka inte ring redan idag för ett offertförslag!

Björn når du enklast på mobilnr. 0735-03 93 55 eller på mail: bjorn@jbggruppen.se