08-511 76 525 | info@jbggruppen.se

El-installation

JBG-Elservice avdelningschef är Björn och verksamheten utgår från huvudkontoret i Sollentuna.
Björn är även arbetsledare för elektrikerna som går under EA-företag inom JBG.
De tillsammans täcker en stor del av Storstockholm geografiskt.
Elektrikerna har sin verksamhet i hela Stockholms området, och har återkommande flertal stora kunder.
Kunderna är privatkunder, bostadsrätts föreningar, större och mindre företag ex. MR Entrepenad, Brandexperten, Träningsspecialisten, Comfortbutiken Sollentuna, Ryds Glas, Veidekke, Cramo, Byggproffset Norrort, Ice Pool när det gäller takvärmeanläggningar, mfl.

De flesta elinstallationsarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör eller av en yrkesman under överinseende av en elinstallatör. Som ägare eller nyttjare av en fastighet är du ansvarig för att elinstallationerna är korrekt utförda.

I alla lokaler där små och medelstora företag finns är elanläggningar och elapparater en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

Ansvaret för lokalens elsäkerhet har elinstallationens innehavare och delas mellan fastighetsägaren och den som hyr lokalen enligt följande:

  • Fastighetsägaren har ansvaret för att lokalens fasta elinstallation är i ett sådant skick att de som vistas där inte utsätts för fara.
  • Den som använder lokalen (ägare eller hyresgäst) är ansvarig för att löpande se till att elutrustning och synliga delar av den fasta elinstallationen är säker. Användaren kan i vissa fall ha ansvar för noggranna kontroller av elinstallationen, vilket ska framgå av hyresavtalet.

Vi sätter alltid kunden i centrum på ett professionellt sätt. Elinstallatörer har inom JBG-El allmänbehörighet inom el upp till 1000V och JBG El har även ansvarsförsäkring.

Till privatpersoner åtar vi oss även arbeten som avser skattemässiga rotavdrag.

JBG EL erbjuder bla. följande elinstallationer:

  • Elinstallationer i ex. kontor, villor, restauranger, verkstäder, offentliga byggnader
  • Tillfällig El på bygg och marknadsplatser
  • Reparationer av befintligt elnät
  • Elinstallationer i samband med nyproduktion och ROT projekt
  • Takvärme anläggningar
  • Felsökning
  • Serviceavtal

Behöver Du/Ni hjälp med elinstallationer, tveka inte ring redan idag för ett offertförslag!

Björn når du enklast på mobilnr. 0735-03 93 55 eller på mail: bjorn@jbggruppen.se