08-511 76 525 | info@jbggruppen.se

Senaste nytt


Nytt krav sammarbete för fakturor


Vi kommer under 2018 intensifiera kravverksamheten för förfallna fakturor, med assistans från EFAB

Allmän
 information

Julen närmare sig snabbt och under jul/nyårs helgerna kommer kontoret ha begränsad telefon tid

Planering för Januari och Februari pågår, rapportering av ROT, arbetsgivare kontroll KU-10 rapporter

Moms

Kommande moms är 2018-01-17 och avser November för Er som har månadsvis, 2018-02-12 avser okt - dec för Er som har kvartalsredovisning.

Pris uppdateringar

Inför 2018 kommer en del priser att justeras, för att mer match, gäller både en del löpande priser och en del fastavtalspriser